Boel Marie Larsson, konstnärlig ledare

boel.marie@thalesteater.nu

0708 - 29 06 41

 

Leni Arenskogh, producent

leni.arenskogh@hotmail.com

070 - 623 81 55

 

Mårten Hård, teknik & marknadsföring

marten@thalesteater.nu

0709 - 200 628